Budapest Single Match 11 2020 Club
2020-06-16, 18:00-19:45
play-off winner a (d) v portugal, group f
Билет на матч
Шведский стол
Премиальная кухня
Hospitality:
Цена пакета Hospitality:
$ 884/ на человека
$ 0
Summary:
Budapest Single Match 11 2020 Club
Налоги / НДС:
$0
Сборы:
$0
Всего:
$0